Σπίτι > Νέα > Το εργοστάσιο Fab με συνολική επένδυση ύψους περίπου 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ θα αρχίσει να κατασκευάζεται το 2020.

Το εργοστάσιο Fab με συνολική επένδυση ύψους περίπου 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ θα αρχίσει να κατασκευάζεται το 2020.

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα Καλιφόρνιας, σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερωμένες προβλέψεις της SEMI για το World Fab, η επένδυση στο νέο εργοστάσιο εργοστασίων Fab που ξεκίνησε το 2020 αναμένεται να φτάσει σχεδόν τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια, αύξηση περίπου 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2019 βλέπε εικόνα 1.
Σχήμα 1: Σύνολο επενδύσεων (κατασκευές και εξοπλισμός) για νέες κατασκευές και γραμμές (Greenfield, Shell, New Line) με έναρξη κατασκευής έως το 2020

Η κατασκευή 15 νέων εργοστασίων Fab με συνολική επένδυση 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ θα ξεκινήσει στα τέλη του 2019. Αναμένεται ότι 18 εργοστάσια Fab θα αρχίσουν να κατασκευάζονται το 2020. Ανάμεσά τους, 10 εργοστάσια εργοστασίων Fab με μεγάλη πιθανότητα επίτευξης μια συνολική επένδυση άνω των 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Οι υπόλοιπες οκτώ συνολικές επενδύσεις υπερβαίνουν τα 14 δισεκατομμύρια δολάρια και η πιθανότητα επίτευξής τους είναι χαμηλή.

Τα εργοστάσια που άρχισαν να κατασκευάζονται το 2019 θα αρχίσουν να εξοπλίζονται κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 και ορισμένα από αυτά θα αρχίσουν να αυξάνουν τη δυναμικότητά τους έως τα μέσα του 2020. Αυτά τα νέα εργοστάσια Fab θα προσθέσουν περισσότερα από 740.000 γκοφρέτες το μήνα (γκοφρέτες 200 mm). Το μεγαλύτερο μέρος της πρόσθετης δυναμικότητας θα αφιερωθεί σε χυτήρια (37%), ακολουθούμενη από μνήμη (24%) και MPU (17%). Περίπου τα μισά από τα 15 νέα εργοστασιακά έργα το 2019 χρησιμοποιήθηκαν για μεγέθη γκοφρετών 200 mm. Βλ. Σχήμα 2.

Εικόνα 2: Καταμέτρηση Fab με μέγεθος πλακών για νέα fabs και γραμμές (greenfield, shell, new line) που αρχίζουν την κατασκευή το 2019 και το 2020

Το εργοστάσιο Fab, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει την κατασκευή του το 2020, θα παράγει πάνω από 1,1 εκατομμύρια γκοφρέτες το μήνα (δίσκοι 200 ​​χιλ.). Τα περισσότερα από αυτά τα fabs και οι γραμμές παραγωγής θα αρχίσουν να είναι εξοπλισμένα το 2021. Το εργοστάσιο Fab είναι πιθανό να προσθέσει 650.000 γκοφρέτες το μήνα (200 mm) και μια μηνιαία αύξηση 500.000 γκοφρέτες (200 mm) είναι σχετικά χαμηλή πιθανότητα. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγικής ικανότητας θα χρησιμοποιηθεί στα χυτήρια (35%) και στις μνήμες (34%) για διάφορα μεγέθη πλακιδίων.
Δημοσιεύθηκε από την ομάδα έρευνας και στατιστικής της SEMI, η World Fab Forecast καλύπτει νέες, προγραμματισμένες και υπάρχουσες μονάδες Fab, καθώς και δαπάνες φυτικών Fab για την κατασκευή και τον εξοπλισμό, την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας και τους τεχνολογικούς κόμβους. Υπάρχουν περισσότερα από 1.300 εργοστάσια Fab στο μπροστινό μέρος που αναφέρονται ανά τρίμηνο και τύπο προϊόντος. Συνολικά, η έκθεση έχει ενημερωθεί 192 φορές, με 64 νέες μονάδες και γραμμές παραγωγής προστιθέμενες από την τελευταία έκδοση τον Ιούνιο του 2019. Η World Fab Forecast περιλαμβάνει επίσης προβλέψεις για fabs και γραμμές παραγωγής που θα ξεκινήσουν την κατασκευή μετά το 2020.