Σπίτι > Προϊόντα > Διακριτά προϊόντα ημιαγωγών > Θυρίστορ - θυρίστορ αμφίδρομης διέλευσης

Θυρίστορ - θυρίστορ αμφίδρομης διέλευσης